Focker

Wanneer ik vertel dat ik onderzoek doe naar mijn voorouders, dan volgt altijd de vraag: ‘Hoe ver terug in de tijd ben je gekomen?’ Ik zeg dan dat ik vooral geïnteresseerd ben in het leven van mijn voorouders. Maar feit is dat hoe dichter je de middeleeuwen nadert, hoe meer dat tot de verbeelding spreekt. Voor mij is 3 oktober 1574 de magische grens. De dag waarop de stad Leiden van de belegering door de Spanjaarden werd ontzet. En met de familie Focker passeren we die magische datum.

Bovendien is het vroegst levende gezin in mijn omgekeerde parenteel zeer uitvoerig gedocumenteerd. Joris Claeszn. Focker en Marijtje Gerritsdr. Van de Ouwerijng trouwden rond 1564 en kregen zeker zes kinderen. Hun adres verwijst al naar een gebruik uit de middeleeuwen. Het heeft geen huisnummer en toch weet iedereen het pand te vinden. Want er hangt een bord buiten. Ze wonen in ’t Vergulden Lam, staand bij het Gangetje op de hoek van de ‘Steenschuijr ende Hooge wourts strate’. En zo zijn er talloze details die hun dagelijkse leven ontsluieren.

Ik neem u graag mee op ontdekkingstocht door de geschiedenis van de familie Focker. Een beschrijving van dit gezin en een kijkje op Leiden anno 1560 vindt u in De familie Focker deel I (pdf-download). De waarschijnlijk oudste zoon, Anthonis Joriszn. Focker, heeft daar sporen achtergelaten die tot op de dag van vandaag zijn te zien. In De familie Focker deel II treft u talrijke transcripties aan van akten over zijn handel en wandel. Naar deze vastgoedmagnaat waren in zijn tijd hele straten vernoemd. Daarover kunt u alles lezen in De familie Focker deel III en het Overzicht onroerende goederen Anthonis J Focker. Ook Kleinzoon Joris Anthoniszn Focker soldaat laat zich niet onbetuigd.

Tot slot presenteer ik het oudste gezin in mijn familie. Hierbij duikt Carel Liefrinck op als schoonzoon van een kleindochter: Generatie 14 Focker en schilder Carel Liefrinck. Hij was een 16de eeuwse schilder en cartograaf, wiens werk nog altijd gewild is bij kunstveilingen en musea.

Het Gangetje in Leiden ligt op bovenstaande oude foto achter de Karnemelksbrug bij de Breestraat. Het hoekhuis rechts achter de brug is (of staat op de locatie van) ’t Vergulden Lam aan de Hogewoerd.

Bron foto: Erfgoed Leiden en Omstreken, maker Gluckstadt und Munde, circa 1900, signatuur , public domain.