Publicaties

Op deze pagina staan de verzamelde publicaties van Karin van Veen over haar onderzoeksprojecten naar regionale geschiedenis in Gelderland, over man/vrouw- verhoudingen in Afrikaanse samenlevingen en over haar voorouders.

Recent werk

  • Publicatie serie artikelen op Graven in de vuurlinie over Nederlandse dwangarbeiders. Zij werkten van september 1944 tot mei 1945 in het kader van de arbeidsinzet aan de bouw van een Duitse verdedigingslinie langs de Rijn in Gelderland. Het onderzoek loopt sinds juli 2020 en de website is sinds januari 2022 online.
  • Artikel ‘Een 100-jarige buurt: de Van Deventerweg en naburige woningen’, in Schoutambt en Heerlijkheid, nr 3/2021, het tijdschrift van de Stichting Heemkunde Renkum.
  • Samenstelling en organisatie foto-expositie met geschreven toelichting ‘100 Jaar Van Deventerweg en naburige woningen’, 2020, openbare bibliotheek Oosterbeek, gebouw De Klipper. Het expositiemateriaal is ondergebracht bij het Gelders Archief.

Vroeger werk

Essay Duurzame ontwikkeling en traditionele man/vrouw-verhoudingen (downloadbaar PDF-bestand). Beïnvloeden culturele factoren de kansen op een beter inkomen voor vrouwen in Oost Afrika? Geschreven als opdracht voor het Interfacultair Keuzevak Ontwikkelingsvraagstukken, cursus 2004/2005, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Over het onderzoek naar haar voorouders (Familiesporen) heeft zij zes verslagen gepubliceerd. De geprinte versies liggen ter inzage bij het Centraal Bureau voor Genealogie en bij het Leidse gemeentearchief (Erfgoed Leiden en omstreken).

  • De familie Bredewold, aanverwante Leidse oosterlingen en nieuw­komers uit het zuiden. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Johannes Josephus Bredewold, 2002, 316 pagina’s.
  • De familie Kortekaas. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Cornelia Kortekaas, 2002, 140 pagina’s.
  • Genealogisch onderzoek naar de Leidse voorouders van Pietje Poptie. De familie Poptie, 2001, 494 pagina’s plus losse bijlage.
  • Genealogisch onderzoek naar de Leidse voorouders van Pietje Poptie. De familie Focker, 2000, 230 pagina’s.
  • Genealogisch onderzoek naar de Leidse voorouders van Pietje Poptie. De familie Van Wijk, 1999, 598 pagina’s.
  • De families Boekooy & Stouten. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Pietje Poptie, 1998, 441 pagina’s.
  • Het onderzoek naar de familietakken Van Veen en Van der Steen is deels afgerond, maar op website Familiesporen staat alvast de verzamelde informatie.

Auteur: K.J.F. van Veen