Publicaties

Over het onderzoek naar mijn voorouders en hun kinderen zijn zes verslagen verschenen. Hierin leg ik verbanden met de (plaatselijke) geschiedenis door de eeuwen heen. De geprinte versies liggen ter inzage bij het Centraal Bureau voor Genealogie en bij het Leidse gemeentearchief (Erfgoed Leiden en omstreken).

  • De families Boekooy & Stouten. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Pietje Poptie, 1998, 441 pagina’s.
  • Genealogisch onderzoek naar de Leidse voorouders van Pietje Poptie. De familie Van Wijk, 1999, 598 pagina’s.
  • Genealogisch onderzoek naar de Leidse voorouders van Pietje Poptie. De familie Focker, 2000, 230 pagina’s.
  • Genealogisch onderzoek naar de Leidse voorouders van Pietje Poptie. De familie Poptie, 2001, 494 pagina’s plus losse bijlage.
  • De familie Kortekaas. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Cornelia Kortekaas, 2002, 140 pagina’s.
  • De familie Bredewold, aanverwante Leidse oosterlingen en nieuw­komers uit het zuiden. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Johannes Josephus Bredewold, 2002, 316 pagina’s.
  • Het onderzoek naar de familietakken Van Veen en Van der Steen loopt nog, maar op website Familiesporen staat alvast de verzamelde informatie.

Recent werk

  • Samenstelling en organisatie foto-expositie met geschreven toelichting ‘100 Jaar Van Deventerweg en naburige woningen’, 2020, openbare bibliotheek Oosterbeek, gebouw De Klipper. Het expositiemateriaal is ondergebracht bij het Gelders Archief.
  • Artikel ‘Een 100-jarige buurt: de Van Deventerweg en naburige woningen’, in Schoutambt en Heerlijkheid, nr 3/2021, het tijdschrift van de Stichting Heemkunde Renkum.

Auteur: K.J.F. van Veen