Publicaties

Over mijn genealogische onderzoek heb ik zes kloeke verslagen gepubliceerd. Die liggen ter inzage bij het Centraal Bureau voor Genealogie en bij het Leidse gemeentearchief (Erfgoed Leiden en omstreken).

In deze verslagen beschrijf ik de levensloop en leefomstan­digheden van mijn voorouders en hun kinderen. Voor zover bekend, uiteraard. De basis bestaat uit geboorte-, trouw- en overlijdensgegevens. Elk flintertje informatie dat ik verder vond, is opgenomen. Soms bestaat dit uit een korte aantekening, bijvoorbeeld uit een volkstelling. Maar er staan ook complete boedelbeschrijvingen in. Ik leg verbanden met de (plaatselijke) geschiedenis door de eeuwen heen.

Auteur: K.J.F. van Veen

  • De families Boekooy & Stouten. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Pietje Poptie, 1998, 441 pagina’s.
  • Genealogisch onderzoek naar de Leidse voorouders van Pietje Poptie. De familie Van Wijk, 1999, 598 pagina’s.
  • Genealogisch onderzoek naar de Leidse voorouders van Pietje Poptie. De familie Focker, 2000, 230 pagina’s.
  • Genealogisch onderzoek naar de Leidse voorouders van Pietje Poptie. De familie Poptie, 2001, 494 pagina’s plus losse bijlage.
  • De familie Kortekaas. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Cornelia Kortekaas, 2002, 140 pagina’s.
  • De familie Bredewold, aanverwante Leidse oosterlingen en nieuw­komers uit het zuiden. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Johannes Josephus Bredewold, 2002, 316 pagina’s.

Deze verslagen zijn niet meer verkrijgbaar.

Het onderzoek naar de familietakken Van Veen en Van der Steen is nog niet voltooid. Op deze website publiceer ik wel alvast de verzamelde aantekeningen.